Uppriktning & service

Service

Vi servar och reparerar alla typer och fabrikat av pumpar, växlar och motorer. Som servicepartner till Grundfos har vi stor spetskompetens när det gäller deras produkter.

Laseruppriktning

Vi har utrustning och kompetens för uppriktning av horisontella och vertikala maskiner, även s k maskintåg. Laseruppriktning utförs ofta efter service av elmotorer och pumpar för att säkerställa en perfekt positionering mellan komponenter och minimering av oönskade vibrationer.
Elektra Lindblad AB
Lantvärnsgatan 7, Box 5255, 650 05 Karlstad
VI TÄNKER PÅ SERVICE
Vi är medlem i servicesektionen på Swepump och ELR.
Producerad av
crossmenu