Frekvensomformare

Vi har ett brett program när det gäller frekvens-omformare. Från de enklaste 1-fasmatade till de mest avancerade för användning med PLC, pulsåterkoppling etc.

Vi levererar även omriktare (speciellt anpassade för pumpar och fläktar), mjukstartutrustning och effektvakter.
Elektra Lindblad AB
Lantvärnsgatan 7, Box 5255, 650 05 Karlstad
VI TÄNKER PÅ SERVICE
Vi är medlem i servicesektionen på Swepump och ELR.
Producerad av
crossmenu