bildtitelProdukter

Pumpar

Elektra är Grundfos servicepartner i Värmland och utför garantiservice, reguljär service och reparationer.  Vi lagerför de flesta typer av mindre cirkulationspumpar till värme och tappvarmvatten liksom undervattenspumpar för vattenförsörjning från brunnar/grundvatten.

Service

Elektra utför  även service, reparationer och försäljning av de flesta andra förekommande fabrikat, såsom:

  • Flygt
  • ABS
  • Vadstena
  • Wilo
  • Pumpex
  • Grindex
  • Pumpteknik, med fler.

 Vi har även bra leverantörer när det gäller dosering, kemipumpar och fatpumpar.

Kontaktinfo

Elektra Lindblad AB
Box 5255, 650 05 Karlstad
Besöksadress:
Lantvärnsgatan 7, Karlstad
Telefon: 054-10 13 90
E-post: info@elektralindblad.se

www.elektralindblad.se