Elmotorer

Elmotorer

Bevi är idag en av Sveriges största leverantörer av elmotorer. Vi lagerför motorer upp till 15 kW i Karlstad. Större storlekar och specialmotorer får vi snabbt från Bevis lager i Småland. Vid behov kan vi även leverera andra fabrikat.

Motorer upp till 500 kW

 • Bromsmotorer
 • 1-fasmotorer
 • 2-hastighetsmotorer
 • ex motorer
Växlar

Växlar

Som Bevis representant har vi tillgång till ett komplett produktprogram av växlar

 • Kuggväxlar
 • Vinkelkuggväxlar
 • Tappväxlar
 • Snäckväxlar
 • Kuggsnäckväxlar
 • Dubbelsnäckväxlar
 • Stora industriväxlar
 • Vi utför givetvis service och reparationer på alla fabrikat av kugg- och snäckväxlar.
Frekvensomvandlare

Frekvensomformare

Vi har ett brett program när det gäller frekvens-omformare. Från de enklaste 1-fasmatade till de mest avancerade för användning med PLC, pulsåterkoppling etc.

Vi levererar även omriktare (speciellt anpassade för pumpar och fläktar), mjukstartutrustning och effektvakter.

Pumpar

Pumpar

Elektra är Grundfos servicepartner i Värmland och utför garantiservice, reguljär service och reparationer.  Vi lagerför de flesta typer av mindre cirkulationspumpar till värme och tappvarmvatten liksom undervattenspumpar för vattenförsörjning från brunnar/grundvatten.

Service

Elektra utför  även service, reparationer och försäljning av de flesta andra förekommande fabrikat, såsom:

 • Flygt
 • ABS
 • Vadstena
 • Wilo
 • Pumpex
 • Grindex
 • Pumpteknik, med fler.
 • Vi har även bra leverantörer när det gäller dosering, kemipumpar och fatpumpar.
Uppriktning & Service

Uppriktning & service

Service

Vi servar och reparerar alla typer och fabrikat av pumpar, växlar och motorer. Som servicepartner till Grundfos har vi stor spetskompetens när det gäller deras produkter.

Laseruppriktning

Vi har utrustning och kompetens för uppriktning av horisontella och vertikala maskiner, även s k maskintåg. Laseruppriktning utförs ofta efter service av elmotorer och pumpar för att säkerställa en perfekt positionering mellan komponenter och minimering av oönskade vibrationer.